меню

Полезно

here are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. 

21.03.
2021

Международна продажба на стоки

Публикацията коментира установените общи правила относно най-разпространената търговска сделка международната продажба на стоки. Прави се кратък анализ на най-популярните и най-широко употребявани общи условия, изготвени от Международната търговска камара ...

виж още
17.01.
2021

Легализиране на публични документи издадени в чужбина

Публикацията обсъжда представянето и използването в Република България на публични документи, изготвени в чужбина и нуждата от легализацията им. Разглежда предвидените в действащото законодателство и международните договори процедури. Дава препоръки за то ...

виж още
15.12.
2020

Двойно данъчно облагане

Публикацията коментира често срещани в практиката проблеми във връзка с избягването на двойното данъчно облагане и предлага облекчаване на режима, предвиден в българското законодателство

виж още
21.10.
2020

Предварителния договор и някои актуални проблеми в нормативната му уредба

Статията разглежда актуални проблеми в нормативната уредба на предварителния договор, съгласно действащото българско законодателство и коментира някои идеи за изменения в закона, с оглед адаптирането му към бързо развиващите се обществени отношения.

виж още
14.07.
2020

Актуални проблеми на нотариалната практика

Статията разглежда актуални проблеми на нотариалната практика и начина по който те се отразяват на гражданския оборот.

виж още
15.03.
2020

Солидарна отговорност по ЗДДС

Статията разглежда солидарната отговорност по чл.177 от ЗДДС и последиците за местния бизнес в случай на неправомерното й прилагане от данъчната администрация.

виж още
20.10.
2019

Производството по несъстоятелност и местния бизнес

Статията разглежда производството по несъстоятелност и последиците за местния бизнес от провеждането му, в условията на икономическа криза.

виж още
01.11.
2021

Real estate and construction

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna sed diam voluptua.

виж още

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 

Ние мислим и търсим най-добрия начин