меню

Полезно

here are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. 

15.12.
2020

Двойно данъчно облагане

Публикацията коментира често срещани в практиката проблеми във връзка с избягването на двойното данъчно облагане и предлага облекчаване на режима, предвиден в българското законодателство

виж още
21.10.
2020

Предварителния договор и някои актуални проблеми в нормативната му уредба

Статията разглежда актуални проблеми в нормативната уредба на предварителния договор, съгласно действащото българско законодателство и коментира някои идеи за изменения в закона, с оглед адаптирането му към бързо развиващите се обществени отношения.

виж още
14.07.
2020

Актуални проблеми на нотариалната практика

Статията разглежда актуални проблеми на нотариалната практика и начина по който те се отразяват на гражданския оборот.

виж още
15.03.
2020

Солидарна отговорност по ЗДДС

Статията разглежда солидарната отговорност по чл.177 от ЗДДС и последиците за местния бизнес в случай на неправомерното й прилагане от данъчната администрация.

виж още

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 

Ние мислим и търсим най-добрия начин