меню

Международна продажба на стоки

Автори: адв. Иван Тосков и адв. Светослав Йорданов


Публикацията коментира установените общи правила относно най-разпространената търговска сделка международната продажба на стоки. Прави се кратък анализ на най-популярните и най-широко употребявани общи условия, изготвени от Международната търговска камара в Париж, известни под названието ИНКОТЕРМС.
Статията разглежда актуални проблеми, свързани с международната продажба на стоки. Анализират се специфики на този вид договор, свързани с доставката, превоза, риска, застраховането на стоката, заплащането на мита и такси, вноса и износа на стоки и т.н. Посочват се начините за уреждане на отношенията между страните и определяне на задълженията им по договора за международна продажба на стоки по договорен път и чрез използване на установените в международната практика правила. Разглеждат се най-популярните и най-широко прилагани общи условия, изготвени от Международната търговска камара в Париж, известни под названието ИНКОТЕРМС, които представляват предварително дефинирани търговски термини, които са свързани с обичайни търговски практики. Разяснява се значението на правилата приложими за всякакъв вид транспорт EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, както и тези специфични само за воден транспорт FAS, FOB, CFR и CIF. В заключение авторите препоръчват изготвянето на изрични и точни общи условия за всеки конкретен случай, които да вземат предвид спецификата на отношенията между страните. Наред с това, авторите отчитат и практическото значение на правилата на ИНКОТЕРМС. 

Изтегли цялата статия от тук.

21.03.2021