меню

За нас

Адвокатско съдружие „Тосков и Йорданов“ е създадено през 2009 година от управляващите съдружници Иван Тосков и Светослав Йорданов.

адв. Иван Тосков

адв. Иван Тосков

адв. Иван Тосков е член на Адвокатска колегия, град Пловдив. Завършва Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2005 година с придобита образователна степен „магистър по право”.

виж още
адв. Светослав Йорданов

адв. Светослав Йорданов

адв. Светослав Йорданов е член на Адвокатска колегия, град София. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2001 година с придобита образователна степен „магистър по право”. 

виж още