меню

Производството по несъстоятелност и местния бизнес

Автори: адв. Иван Тосков и адв. Светослав Йорданов


Статията разглежда производството по несъстоятелност и последиците за местния бизнес от провеждането му, в условията на икономическа криза

Статията обсъжда проблеми, свързани с производството по несъстоятелност в светлината на неблагоприятния финансов климат и продължаващата икономическа криза в България. Направен е кратък анализ на предпоставките за откриване на произвдоството по несъстоятелност, последиците от откриването му и възможността за предявяване и успешно провеждане на редица отменителни искове, с които да бъде прогласена нищожността на сделки, извършени в така наречения „подозрителен период”, а именно периода след началната дата на неплатежоспособността, респективно свръхзадължеността на длъжника. Разгледан е и ефекта върху бизнеса на непрекъснато увеличаващия се брой производства по несъстоятелност и несъобразяването на икономическото състояние на всеки от контрахентите при сключване на сделки, което от своя страна предпоставя възможността за обявяване на такива сделки за нищожни, поради сключването им в подозрителния период. 
 

Изтегли цялата статия от тук.

20.10.2019