меню

Легализиране на публични документи издадени в чужбина

Автори: адв. Иван Тосков и адв. Светослав Йорданов


Публикацията обсъжда представянето и използването в Република България на публични документи, изготвени в чужбина и нуждата от легализацията им. Разглежда предвидените в действащото законодателство и международните договори процедури. Дава препоръки за точното прилагане на закона.
Статията разглежда актуални проблеми, свързани с използването на публични документи, изготвени в чужбина, като пълномощни, договори с нотариална заверка на подписите, съдебни актове, официални удостоверителни документи, издадени от държавни органи, в рамките на тяхната компетентност и т.н. и необходимостта от легализирането им. Посочват се начините за използване на такива публични документи на територията на Република България чрез легализирането им или чрез издаване на удостоверение Apostille или на основание сключен договор за правна помощ между България и издаващата страна. Авторите сочат, че прилагането на действащото законодателство е съпроводено от създаването на редица порочни практики от държавни органи и частни лица, които често пряко противоречат на закона и създават затруднения в гражданския оборот. В статията се дават конкретни практически примери за неспазване на облекчения режим за избягване на процедурите за легализиране на публични документи. Дадени са препоръки относно преодоляването на съществуващите проблеми във връзка с използване в България на публични документи, изготвени в чужбина.

Изтегли цялата статия от тук.

17.01.2021