меню

Солидарна отговорност по ЗДДС

Автори: адв. Иван Тосков и адв. Светослав Йорданов

Статията разглежда солидарната отговорност по чл.177 от ЗДДС и последиците за местния бизнес в случай на неправомерното й прилагане от данъчната администрация

Статията обсъжда проблеми, свързани с прилагане на солидарната отговорност, предвидена в чл.177 от ЗДДС, като мярка използвана от държавата за противодействие на измамите с Данък върху добавената стойност. Анализирани са предпоставките за възникване на отговорността, посочени в закона, като по – специално внимание е отделено на субективната й страна, а именно факта на знание, че дължимият ДДС няма да бъде внесен или при определени обстоятелства законовата презумпция за задължение за знание. Разгледан е и ефектът върху бизнеса при случаи на неправилно прилагане на солидарната отговорност от страна на данъчната администрация, както и са дадени препоръки към данъчно задължените лица за това как да не станат субекти на отговорността.

Изтегли цялата статия от тук.

15.03.2020