меню

адв. Светослав Йорданов

адв. Светослав Йорданов е член на Адвокатска колегия, град София. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2001 година с придобита образователна степен „магистър по право”. 
След завършването си работи като адвокат и съдружник в Адвокатско дружество „Янева и съдружници“, където предоставя правно обслужване на чуждестранни и местни физически и юридически лица. Също така осъществява процесуално представителство като предоставя адвокатска защита по редица дела в областта на гражданското и търговското право.
По – късно работи като адвокат и старши адвокат в международна адвокатска фирма „Манзанарес Интернешънъл Лойърс”, с офиси в редица държави в Европа, Африка и Южна Америка, където предоставя правно обслужване на стотици чуждестранни и местни физически и юридически лица в областта на вещното и облигационното право, сделки с недвижими имоти, търговско и дружествено право.
В момента е управляващ съдружник в Адвокатско съдружие Тосков и Йорданов.

Области на дейност: Облигационно право, сделки с недвижими имоти, административно право, трудово право, процесуално представителство.

Езици: Владее Български и Английски език.