меню

адв. Иван Тосков

адв. Иван Тосков е член на Адвокатска колегия, град Пловдив. Завършва Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2005 година с придобита образователна степен „магистър по право”. По време на следването си е участвал в практически квалификационни курсове към Адвокатска колегия на Понтеведра, Испания и е работил към Търговската промишлена палата на Сабадел, Испания.
След завършването си работи като юрисконсулт в едно от най – големите български търговски дружества „Белла България” ЕАД, където предоставя комплексно правно обслужване на всичките повече от 25 търговски дружества в холдинговата структура на дружеството. 
По – късно работи като адвокат и старши адвокат в международна адвокатска фирма „Манзанарес Интернешънъл Лойърс”, с офиси в редица държави в Европа, Африка и Южна Америка, където предоставя правно обслужване на стотици чуждестранни и местни физически и юридически лица в областта на вещното и облигационното право, сделки с недвижими имоти, търговско и дружествено право.
В момента е управляващ съдружник в Адвокатско съдружие Тосков и Йорданов. Също така е правоспособен синдик, вписан в Министерство на правосъдието, както и ликвидатор към Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Области на дейност: Търговско право, Облигационно право, Данъчно право, сделки с недвижими имоти, процесуално представителство.

Езици: Владее Български, Испански, Английски и Руски език.