меню

Възстановяване на ДДС от покупката на имот

Възстановете 20% от придобивната цена на Вашия недвижим имот в България, без да заплащате нищо предварително. Възнаграждение се дължи само от ефективно възстановения ДДС.

Ако сте собственик на недвижим имот в България, който сте закупили през последните 20 години, вероятно имате право да получите заплатения при покупката му ДДС в размер на 20%. Изпратете ни Вашия нотариален акт и ние ще Ви отговорим бързо дали отговаряте на изискванията.

Всеки собственик на недвижим имот в България, без значение дали е физическо или юридическо лице, български гражданин или чужденец, има право на данъчен кредит за ДДС, начислен в цената на имота от продавача, към момента на покупката му. Процесът на възстановяване е в три стъпки:
1.    Подписвате пълномощно, с което ни упълномощавате да действаме от Ваше име и ни предоставяте необходимите документи по покупката на Вашия недвижим имот. 
2.    Ние подготвяме цялата документация и Ви представляваме във всички формални процедури пред българската администрация и/или съд, като извършваме всички необходими действия. 
3.    Накрая просто получавате до 20% ДДС от цената на Вашия недвижим имот по посочена от Вас банкова сметка.

За да имате право на данъчен кредит за Вашия недвижим имот трябва да отговаряте на няколко условия, които са задължителни предпоставки, предвидени в ЗДДС, а именно:
1.    Да сте собственик на недвижим имот на територията на България.
2.    Да разполагате с банкови документи за плащанията на продажната цена при покупката на Вашия недвижим имот.
3.    Да разполагате с фактури, издадени от продавача за заплатените от Вас суми.

За да получите абсолютно безплатно нашето предварително становище, в рамките на 48 часа, просто ни изпратете копие на Вашия нотариален акт. Ако отговаряте на условията, ще Ви изпратим подробна информация за стъпките, които трябва да бъдат предприети, свързаните с това срокове, както и допълнителни документи, които трябва да ни предоставите.

Ние работим на принципа “възнаграждение срещу постигнат резултат”, т.е. плащате единствено на база ефективно възстановеният размер на ДДС за Вашият недвижим имот.